Dodajte na zacetni zaslon!

SEPA takojšnja plačila

Živimo v svetu takojšnjih sporočil, po drugi strani pa lahko traja cel delovni dan, da se zaključi elektronsko plačilo. In če elektronsko plačilo izvedemo ob koncu tedna ali na praznik, bo k prejemniku morda začelo potovati šele naslednji delovni dan.

S takojšnjimi plačili je denar na računu prejemnika v nekaj sekundah, 24 ur na dan, 365 dni na leto. V nekaterih državah je to že mogoče. Vendar bi moralo biti mogoče v vseh evropskih državah in to ne samo za plačila v evrih, namenjena osebi ali podjetju znotraj posamezne države, ampak tudi tistim v drugih evropskih državah. Da bi to postalo realnost, so se evropski ponudniki plačilnih storitev dogovorili o enotnem sklopu pravil in standardov za takojšnja plačila, ki se imenuje shema takojšnjih kreditnih plačil SEPA.

Preberite več: SEPA takojšnja plačila

Odprto bančništvo in PSD2 direktiva

Odprto bančništvo omogoča povezovanje deležnikov nove finančne industrije – bank, tretjih ponudnikov kot tudi ostalih finančnih ustanov. PSD2 je bila sprejeta kot odziv na spremembe in novosti, ki so se v zadnjih letih pojavile na trgu plačilnih storitev in ki niso ustrezale obstoječi definiciji reguliranih plačilnih storitev. Ker sta ponudba in povpraševanje po teh storitvah na evropskem trgu naraščala, njihova nereguliranost pa povzročala pravno negotovost, EU s PSD2 pravno ureja tudi novi obliki plačilnih storitev in nadzor nad njihovimi ponudniki. Cilji PSD2 so predvsem višja stopnja varnosti plačil in hkrati varstva potrošnikov, spodbujanje inovacij in konkurenčnosti ter zagotavljanje enakih pogojev poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev, ki na trgu delujejo. V slovenski pravni red je PSD2 prenesena z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Preberite več: Odprto bančništvo in PSD2 direktiva

EPC QR koda

EPC (European Payments Council oz. Evropski svet za plačila) je v letu 2012 izdal smernice za omogočanje zajetja podatkov, ki so potrebni za izvedbo SEPA transakcije na podlagi podatkov, prebranih iz EPC QR kode. Ta QR koda se uporablja na številnih računih in zahtevah za plačilo v državah, ki jo trenutno podpirajo (Avstrija, Belgija, Finska, Nemčija, Nizozemska).

Preberite več: EPC QR koda

BIC / SWIFT kode

Poslovna identifikacijska koda (Business Identifier Code; BIC, poimenovana tudi "SWIFT koda") je koda, ki jo lahko pri SWIFT pridobijo institucije, ki izvajajo finančne transakcije. Koda se uporablja za avtomatizirano identifikacijo in usmerjanje finančnih transakcij, saj enolično identificira posamezno finančno ali nefinančno institucijo.

Preberite več: BIC / SWIFT kode

Kako račun iz tujine prijavim na FURS?

Fizična oseba, ki odpre plačilni račun v tujini, mora finančni upravi ta račun prijaviti v osmih dneh od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti.

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (obrazec DR-Račun) oziroma plačilni račun iz tujine lahko prijavi tudi na obrazcu DR-02 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v rubriko 10 podatke o tujem računu). K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa v Revolut/N26 aplikaciji ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Preberite več: Kako račun iz tujine prijavim na FURS?

Ali je potrebno trgovalni račun prijaviti na FURS?

Fizična oseba, ki odpre trgovalni račun v tujini mu ni potrebna prijava računa na finančno upravo FURS.

Če pa je fizična oseba v preteklem letu prodala vrednostne papirje/delnice (v Sloveniji ali v tujini) mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Preberite več: Ali je potrebno trgovalni račun prijaviti na FURS?

Ali lahko uporabljam račun iz tujine za SEPA direktno obremenitev ali nakazilo plače?

Da. Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja storitev SEPA sta parlament in svet Evropske unije v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (v nadaljevanju Uredba). Nekatere določbe navedene Uredbe zavezujejo tudi uporabnike plačilnih storitev.

Preberite več: Ali lahko uporabljam račun iz tujine za SEPA direktno obremenitev ali nakazilo plače?

UPN obrazec in plačila v in iz EU

UPN je slovenski obrazec za negotovinske in gotovinske plačilne transakcije ter pologe in dvige gotovine v evrih. UPN je v Sloveniji uvedel enotni standard za vsa kreditna plačila na SEPA shemi, najpomembnejša prednost pa je ta, da lahko uporabniki pri vseh plačilih uporabljajo en sam obrazec, tako v papirni kot v elektronski obliki.

Druge države evropske unije ne poznajo UPN obrazca.

Preberite več: UPN obrazec in plačila v in iz EU

Ali lahko preveč plačano dohodnino dobim na svoj EU IBAN račun?

Ponavadi se vračilo preveč plačane dohodnine izvede na zadnji TRR, odprt pri banki v Sloveniji, ki je evidentiran v uradnih evidencah Finančne uprave Republike Slovenije. Če želite, da se vračilo izvede na tuj račun (npr. N26, Revolut) se uporabi obrazec Izjava o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine. Dokument je potrebno oddati preko edavki.durs.si kot lastni dokument.

Preberite več: Ali lahko preveč plačano dohodnino dobim na svoj EU IBAN račun?

Kaj je številka BIN?

Številka BIN ali "bančna identifikacijska številka" je prvih 6 do 8 številk kartice (Maestro, Mastercard, Visa, American Express), ki se uporablja za identifikacijo banke izdajateljice kartice.

Preberite več: Kaj je številka BIN?

3D Secure

3-D Secure je mednarodni varnostni standard, ki ga podpirata Mastercard ("Mastercard SecureCode" oz. "Mastercard ID Check") in Visa ("Verified by Visa"). Uporablja se za preverjanje istovetnosti imetnikov kartic pri spletnem plačevanju. Razvit je bil zaradi zmanjšanja tveganj nepooblaščene uporabe kartic s strani tretjih oseb.

Preberite več: 3D Secure

Revolut
bunq
Google Pay
N26
Wise
Apple Pay
Curve
Monese
Garmin Pay