Dodajte na zacetni zaslon!

Fizična oseba, ki odpre plačilni račun v tujini, mora finančni upravi ta račun prijaviti v osmih dneh od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti.

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (obrazec DR-Račun) oziroma plačilni račun iz tujine lahko prijavi tudi na obrazcu DR-02 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v rubriko 10 podatke o tujem računu). K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa v Revolut/N26 aplikaciji ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Izpolnjen obrazec se lahko vloži:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (obrazec DR-Račun),
  • osebno ali po pošti (obrazec DR-02), in sicer na kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in Generalnem finančnem uradu).

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

Globa za fizično osebo, ki ne javi oz. ne javi v roku podatkov oz. sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra znaša od 200 do 1.200 EUR.

Primer pošiljanja obrazca DR-Račun

 

1. Prijava na portal edavki.durs.si:

2. Odprite stran, kjer se nahaja obrazec DR-Račun:

3. Izberite gumb "Elektronska oddaja" (Prijava tujih računi DR-Račun):

4. Vnesite svojo telefonsko številko in email naslov:

5. Dodajte IBAN račun in kliknite potrdi:

Primeri za izpolnitev vloge

Revolut za BIC REVOGB21
Številka vaš IBAN račun (npr.: GB...)
Naziv banke ali hranilnice REVOLUT LTD
Swift/BIC REVOGB21XXX
Država 826 - ZDRUŽENO KRALJSTVO (GBR)
Revolut za BIC REVOLT21
Številka vaš IBAN račun (npr.: LT...)
Naziv banke ali hranilnice REVOLUT PAYMENTS UAB
Swift/BIC REVOLT21XXX
Država 440 - LITVA
N26 za BIC NTSBDEB1
Številka vaš IBAN račun (npr.: DE...)
Naziv banke ali hranilnice N26 BANK GMBH
Swift/BIC NTSBDEB1XXX
Država 276 - NEMČIJA
bunq za BIC BUNQNL2A
Številka vaš IBAN račun (npr.: NL...)
Naziv banke ali hranilnice BUNQ B.V.
Swift/BIC BUNQNL2AXXX
Država 528 - NIZOZEMSKA
Monese za BIC PESOBEB1
Številka vaš IBAN račun (npr.: BE...)
Naziv banke ali hranilnice PREPAYMENT SOLUTIONS EU SA
Swift/BIC PESOBEB1XXX
Država 056 - BELGIJA
Monese za BIC PRTCGB21
Številka vaš IBAN račun (npr.: GB...)
Naziv banke ali hranilnice PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED
Swift/BIC PRTCGB21XXX
Država 826 - ZDRUŽENO KRALJESTVO (GBR)
TransferWise za BIC TRWIBEB1
Številka vaš IBAN račun (npr.: BE...)
Naziv banke ali hranilnice TRANSFERWISE EUROPE SA NV
Swift/BIC TRWIBEB1XXX
Država 056 - BELGIJA

6. Potrebno je dodati prilogo (npr. Screenshoot aplikacije, kjer je viden IBAN račun):

7. Oddajte vlogo:

8. Podpisovanje dokumenta:

9. Podpisovanje dokumenta:

10. Dokument ste uspešno vložili:

Revolut
bunq
Google Pay
N26
TransferWise
Apple Pay
Curve
Monese
Garmin Pay