Dodajte na zacetni zaslon!

TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) je vseevropska infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih. Deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Pravno formalno je del vseevropskega plačilnega sistema TARGET2.

V TIPS se lahko vključijo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v TARGET2 in so pristopili k vseevropski shemi takojšnjih plačil (SCTInst). TIPS deluje na enotni tehnološki platformi, upravlja pa ga Evrosistem kot celota.

Slovenske banke in hranilnice, ki so pristopile k shemi SCTInst, se lahko v TIPS vključijo tako, da pri Banki Slovenije odprejo namenski račun za TIPS. Odpiranje takih računov Banka Slovenije omogoča od vzpostavitve TIPS, to je od 30. 11. 2018 dalje.

Preko TIPS je pravnim in fizičnim osebam iz EU omogočena izmenjava takojšnjih plačil v evrih s pravnimi in fizičnimi osebami iz celotne EU, 24 ur na dan in vse dni v letu, če sta le oba ponudnika plačilnih storitev – plačnika in prejemnika plačila – vključena v TIPS.

Prve slovenske banke naj bi omogočile TIPS proti koncu leta 2020.

BankaDržavaVključitev v TIPS
bunq B.V. Nizozemska 11.12.2017
TransferWise Europe SA/NV Belgija 04.06.2019
N26 Bank GmbH Nemčija 04.11.2019
Revolut Ltd Velika Britanija 01.06.2020
Revolut Payments UAB Litva 01.06.2020
Revolut
bunq
Google Pay
N26
TransferWise
Apple Pay
Curve
Monese
Garmin Pay